De menopauze is meestal een natuurlijke fase waarbij er een einde komt aan de vruchtbaarheid van de vrouw. Het is geen ziekte maar een proces waarin lage hormoonspiegels diverse symptomen, klachten, reacties en gevoelens kan uitlokken. Zowel lichamelijke als emotionele klachten kunnen soms een impact hebben op het familiale, sociale en seksuele leven van de vrouw.

De menopauze bestaat uit verschillende fasen.

De perimenopauze is de periode waarin de werking van de eierstokken vermindert. Dit brengt hormonale schommelingen teweeg waardoor het menstruatiepatroon kan veranderen en er menopauzesymptomen kunnen optreden.

Daarna volgt de menopauze, dé dag waarop de vrouw gedurende een jaar geen menstruatie meer gehad heeft. De leeftijd waarop de menopauze optreedt bevindt zich voor het merendeel van de vrouwen tussen de leeftijd van 45 à 55 jaar.

De postmenopauze is de fase na de allerlaatste menstruatie. Het is een fase waarin het lichaam op zoek gaat naar een nieuw evenwicht en stilaan weer tot rust komt. Tijdens deze periode is het uiterst belangrijk om aandacht te besteden aan een optimale levenskwaliteit om latere gezondheidsrisico’s ten gevolge van de menopauze te vermijden of te minimaliseren.


Hoe lang duurt de menopauze?

De menopauze is een definitieve fase, men blijft dus altijd in de menopauze. De duurtijd van de verschillende fasen in de menopauze is bij elke vrouw verschillend en hangt af van de tijd die het lichaam nodig heeft om terug in evenwicht te komen. Gemiddeld duurt het proces van klachten ongeveer vijf jaar. Sommige vrouwen ervaren tien jaar lang symptomen, bij anderen is het dan weer drie jaar of minder. Een heel beperkte groep vrouwen hebben geen klachten.

Vervroegde, onnatuurlijke menopauze

Ziektes, operaties, chemotherapie, bestralingen, genetische afwijkingen, … kunnen vrouwen ook al op een jongere leeftijd in de menopauze brengen. Als menopauzeconsulent begeleiden we zowel vrouwen die op een natuurlijke als op een kunstmatige manier in de menopauze gekomen zijn.


Menopauzeklachten

70% à 80% van de vrouwen in België ondervinden milde tot hevige klachten ten gevolge van een lage hormonale spiegel. Een professionele aanpak op maat, in de verschillende fasen van de menopauze, kan de levenskwaliteit positief beïnvloeden en het risico op mogelijke gezondheidsproblemen minimaliseren of voorkomen. Tijdens deze periode is preventie uiterst belangrijk om osteoporose, hart- en vaatziekten, diabetes, burn-out, depressie te voorkomen of te verminderen.