Menopauzeconsulent is een vrij nieuw beroep in Vlaanderen waardoor ze als beroepsgroep nog maar beperkt aanwezig is in de gezondheidszorg. Menopauzeconsulenten begeleiden vrouwen op een persoonlijke en uiterst professionele manier doorheen de verschillende fasen van de menopauze. Dit vergt een diepgaande kennis van de fysiologie en de pathologie van de vrouw in het algemeen en van de menopauze in het bijzonder. De menopauze is een proces waarin lage hormoonspiegels diverse symptomen, klachten, reacties en gevoelens kan uitlokken. Soms hebben de klachten een impact op het sociale, familiale en seksuele leven.

Momenteel bedraagt de levensverwachting van de vrouw in België 83 jaar waardoor ze meer dan één derde van haar leven in de menopauze doorbrengt. Dit onderlijnt de nood aan een professionele begeleiding door een menopauzeconsulent.

Uit een Nederlands onderzoek “The impact of menopausal symptoms on work ability” (Geukes, 2012) blijkt dat een derde van het ziekteverzuim bij vrouwen van 45+ gerelateerd is aan menopauzale klachten (slapeloosheid, opvliegers, gewrichtsklachten, depressie, burn-out, …). In onze gezondheidseconomie kan preventie voor een belangrijk terugverdieneffect zorgen!