Dagelijks bestuur

De algemene vergadering verkiest de leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de algemene vergadering voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van de algemene vergadering. De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur.