IMG_1289
2023-10-19 07:32:14
Menopauzeconsulenten verenigen zich

Op 5 september 2017 verenigden de Belgische menopauzeconsulenten zich in een nationale beroepsvereniging, Belgische Menopauzeconsulenten.

De vereniging van menopauzeconsulenten is een recent opgestarte beroepsvereniging waarvan alle 28 leden met vrucht een erkende opleiding tot menopauzeconsulent volgden.

Menopauzeconsulent is een vrij nieuw beroep in Vlaanderen waardoor ze als beroepsgroep nog maar beperkt aanwezig is in de gezondheidszorg. Menopauzeconsulenten begeleiden vrouwen op een persoonlijke en uiterst professionele manier doorheen de verschillende fasen van de menopauze. Dit vergt een diepgaande kennis van de fysiologie en de pathologie van de vrouw in het algemeen en van de menopauze in het bijzonder.

De menopauze is een proces waarin lage hormoonspiegels diverse symptomen, klachten, reacties en gevoelens kan uitlokken. Momenteel bedraagt de levensverwachting van de vrouw in België 83 jaar waardoor ze meer dan een derde van haar leven in de menopauze doorbrengt.

Dit onderlijnt de nood aan een professionele begeleiding door een menopauzeconsulent.

Ons doel is informeren, adviseren, taboes doorbreken en preventief werken om latere gezondheidsrisico’s (osteoporose, diabetes, hart- en vaatziekten, depressies, …) ten gevolge van de menopauze te voorkomen.

Uit een Nederlands onderzoek “The impact of menopausal symptoms on work ability” (Geukes, 2012) blijkt dat een derde van het ziekteverzuim bij vrouwen van 45+ gerelateerd is aan menopauzale klachten (slapeloosheid, opvliegers, depressie, gewrichtsklachten, burn-out, …).

In onze gezondheidseconomie kan preventie voor een belangrijk terugverdieneffect zorgen!

Op de Wereld Menopauzedag, 18 oktober 2017, organiseren we op verschillende locaties in Vlaanderen de “MENOPAUZE POP-UP”.